ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “LEO” ลุยโรดโชว์ ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. ประกาศนับหนึ่งไฟลิ่ง “LEO” ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น เข้าตลาดหุ้น mai ลุยโรดโชว์ 4 จังหวัด ประเดิมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แห่งแรก

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

นางสาวสุธางค์ คนศิลปกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์  ( LEO )  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ( ก.ล.ต. ) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง )  ของ LEO แล้ว

สำหรับลีโอ  บริษัทโลจิสติกส์ วางแผนเข้าตลาดหุ้น เอ็ม เอ ไอ ( mai )  เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก ( IPO ) จำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท วางแผนเดินสายโรดโชว์นักลงทุน 4 จังหวัด ระหว่าง วันที่ 7-9 ต.ค.2563 ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่กรุงเทพมหานคร

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี ได้แก่ การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งการนำเข้าและการส่งออก (Freight Forwarder) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) และทางอากาศ (Air Freight) รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services – ILS) และให้บริการพื้นที่สำหรับเก็บของ (LEO Self Storage – LSS)

จุดเด่นของ LEO คือ มีบุคคลากรและทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานมานานกว่า 30 ปี, มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ และมีหน่วยงานดำเนินพิธีการทางศุลกากรเอง ซึ่งเอกสาร B/L (Bill of Lading) ทุกฉบับของ บริษัทฯ มีการทำประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบ (Liability Insurance) ของผู้ประกอบการขนส่งกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport Operator – MTO) และเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาชิกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) ถือเป็นหลักประกันที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

“วัตถุประสงค์ไอพีโอ เพื่อ ลงทุนธุรกิจ LEO Self-storage E-fulfillment Center จำนวน 2 โครงการ  ,  พัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังพม่า ,  ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ และ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ” ผู้บริหาร กล่าว