TOP จ้างงานกว่า 2 หมื่นอัตราผ่านโครงการพลังงานสะอาด

HoonSmart.com>>ไทยออยล์สนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยการจ้างงานกว่า 2 หมื่นอัตราผ่านการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด พร้อมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่าน “โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติ”

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) กล่าวถึงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเปิดเผยว่า “ปัจจุบันไทยออยล์อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด หรือ CFP (Clean Fuel Project) ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชนโครงการแรกในพื้นที่ EEC ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงถึงกว่า 150,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าโครงการ CFP จะช่วยก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศโดยตรงมากกว่า 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในประเทศประมาณ 17,000 ล้านบาท และการจ้างงานประมาณ 23,000 ล้านบาท โดยในช่วงก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปี 2562–2566 ประเมินว่าจะมีการจ้างงานโดยรวมสูงถึง 21,000 อัตรา โดย ณ ปัจจุบัน มีการจ้างแรงงานไปแล้วประมาณ 12,000 อัตรา ส่วนที่เหลือประมาณ 9,000 อัตราจะมีการจัดจ้างภายในปี 2564 นอกจากนี้ยังจะมีการจ้างงานเพิ่มเติมอีก 400 อัตรา เพื่อรองรับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการในปี 2566 อีกด้วย”

นายวิรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่โครงการ CFP ต้องใช้แรงงานและผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในช่วงระหว่างการก่อสร้างจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภค โรงแรม/ ที่พัก / ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ อำเภอศรีราชา และบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ไทยออยล์ยังเข้าร่วมให้การสนับสนุน “โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติ” เป็นมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยไทยออยล์ จะใช้ประโยชน์จากแพคเกจที่พักในราคาพิเศษที่ได้รับจากโครงการนี้สำหรับการฝึกอบรม สัมมนาพนักงาน และ เป็นที่พักของผู้เชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษาที่เข้ามาช่วยงานโครงการ CFP”

“โครงการพลังงานสะอาด หรือ Clean Fuel Project (CFP) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกลั่นน้ำมันของไทยออยล์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันด้วยการขยายกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 275,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน มีการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำมันให้มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้น อีกทั้งยังผลิตสารตั้งต้นที่สามารถต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีกด้วย” นายวิรัตน์ กล่าวเสริม