TU ร่วมทุน “กลุ่มไทยเบฟ” รุกผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

HoonSmart.com>> “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ส่งบริษัทย่อยเข้าร่วมทุน “เบฟเทค” กลุ่มไทยเบฟ ตั้งกิจการร่วมค้า “ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด” ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ในกิจการร่วมค้า “บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด” ได้ร่วมทุนกับบริษัท เบฟเทค จำกัด ซึ่งเป็บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อร่วมลงทุนและร่วมมือในการพัฒนาสินค้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ ภายใต้แบรนด์หรือครื่องหมายการค้าของบริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจยูไนเต็ด

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยมีบริษัท เบฟเทค ถือหุ้น 50.999% และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ ถือหุ้น 49% และบริษัท ไทยดริ้งค์ ถือหุ้น 0.0001% โดยมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยนายปราโมทย์ พระประภา (กรรมการอิสระ) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายธีรพงษ์ จันศิริ ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณและนายดนัย ครามโกมุท

คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการลงทุนในบริษัทฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจยูไนเต็ด มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการเพิ่มรายได้และกำไรให้กลุ่มบริษัทต่อไป

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” TU ราคาเป้าหมาย 18.40 บาท คาดกำไรสุทธิ 3Q63 ที่ 1,749 ล้านบาท ดีขึ้น 2% QoQ และ 27%YoY โดยคาดยอดขายรวมจะเติบโตขึ้นราว 2%QoQ เนื่องจากการเปิดเมืองในสหรัฐฯ ทำให้ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งในส่วน Food Service ฟื้นตัว ขณะที่ยอดขายอาหารทะเลกระป๋องที่ได้รับอานิสงส์ในช่วงปิดเมือง แม้อาจมียอดขายลดลงบ้าง แต่ยังเป็นระดับสูงอยู่

ด้านอัตรากำไรขั้นต้นคาดอยู่ที่ 17.6% แม้ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ 18.2% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งเพิ่มขึ้น (ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าอาหารทะเลกระป๋อง) แต่ในภาพรวมอัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในปีก่อน ด้านธุรกิจของ Red Lobster ซึ่งเป็นภัตรคารอาหารทะเลได้รับผลบวกจากการเปิดเมืองด้วยเช่นกัน ทำให้คาดว่าส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมโดยรวมจะลดลง

สำหรับแนวโน้มใน 4Q63 เบล.ทรีนีตี้ยังมีมุมมองเดิม คือ แนวโน้มกำไรจะยังแข็งแกร่ง แม้ว่าการเปิดเมืองในหลายประเทศอาจทำให้ยอดขายอาหารทะเลกระป๋องลดลงบ้าง แต่ก็จะได้ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งในส่วน Food Service เข้ามาชดเชย อีกทั้งธุรกิจของ Red Lobster คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องภายหลังการเปิดเมืองได้เช่นเดียวกัน ด้านกำไรงวด 9 เดือนที่คาดคิดเป็นราว 87% ของประมาณการทั้งปีแล้ว จึงมีโอกาสที่เราจะปรับประมาณการกำไรปี 63 ขึ้นในอนาคต