TCAP ติดดัชนี SETHD หุ้นจ่ายปันผลสูง โชว์แกร่งเงินสดเหลือ 1.5 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “ทุนธนชาต” โชว์แกร่งฝ่าวิกฤตโควิด กำไรครึ่งปีเติบโตดี ปันผลระหว่างกาล 1.20 บาท พร้อมยังมีเงินสดคงเหลือ 15,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นคงต่อเนื่อง ติดโผดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) หุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง พร้อมยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 63

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต (TCAP) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจจำนวนมาก TCAP ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยการบริหารงานของทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ผ่านวิกฤตต่างๆ มาแล้วมากมาย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของ TCAP ยังคงเดินหน้าไปได้ด้วยดี จากการดำเนินงานของบริษัทลูกที่สำคัญของ TCAP ทั้ง บล. ธนชาต ธนชาตประกันภัย และราชธานีลิสซิ่ง รวมถึงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ทำให้ครึ่งปีแรก TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 5,953 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่สำคัญจำนวน 4,612 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 1,626 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีจำนวน 5,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 37% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ในขณะเดียวกัน TCAP ยังมีเงินสดคงเหลืออีกประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถสร้างความมั่นคงให้กับ TCAP ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเงินจำนวนดังกล่าว TCAP ยังไม่ได้นำไปลงทุน เนื่องจากยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลบริษัทลูกให้เข้มแข็ง ส่วนการลงทุนอื่น ๆ ต้องรอให้สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายจึงจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้จากการพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในครึ่งปีแรกตลอดจนการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายของปีก่อน โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา

นายสมเจตน์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานที่มีกำไรเติบโตต่อเนื่องและมีการจ่ายปันผลดีเสมอมา ล่าสุด TCAP มีชื่อติดดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งคัดเลือกหุ้นปันผลเด่นจากดัชนี SET100 มา 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและมีสภาพคล่อง ซึ่งอิงเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จากการดำเนินธุรกิจที่ยึดตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีตลอดมา ทำให้ TCAP ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยTCAP ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี พ.ศ.2563 อีกด้วย