บล.บัวหลวง ดึง E-IPO จัดสรรหุ้นจองรวดเร็ว ทั่วถึง

HoonSmart.com>>หลักทรัพย์บัวหลวง นำเทคโนโลยี E-IPO จัดสรรหุ้นไอพีโอ กระจายสู่มือรายย่อยมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน ลดกำลังคน-เอกสาร เผย หุ้น SCGP กระจายลูกค้ามากถึง 6,000 ราย ภายในเวลาจำกัด 1 สัปดาห์

บรรณรงค์ พิชญากร

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเทคโนโลยี ระบบการจองหุ้นออนไลน์ หรือ E-IPO มาช่วยในการจองหุ้นไอพีโอ เพื่อกระจายไปสู่มือนักลงทุนได้มากขึ้น ภายในเวลาจำกัด

เดิมการจองหุ้น IPO นักลงทุนต้องกรอกใบจองซื้อ แนบเอกสารการจองซื้อ , สำเนาบัตรประชาชน การยืนยันตัวตน เอกสารต่าง ๆ ตัวจริง  ต้องนำส่งโบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า การนำระบบ E-IPO มาใช้ ช่วยการจองซื้อมีความสะดวก รวดเร็ว นักลงทุนสามารถเข้าไปในเว็บไซด์ ยืนยันรับสิทธิ์การจองหุ้น IPO ผ่านหน้าเว็บไซด์บัวหลวง  www.bualuang.co.th และทำตามขั้นตอน คลิกเลือกเมนู E-Services  เลือกเมนูย่อย E-IPO คลิกยืนยัน และกดยอมรับ “สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร” และเลือก “ตกลง”  ฯ

“ ระบบ E-IPO ช่วยให้กระบวนการจัดสรรหุ้น IPO รวดเร็วขึ้น ซึ่งบัวหลวงนำระบบนี้มาใช้ตั้งแต่หุ้นอาฟเตอร์ยู จนถึงหุ้น SCGP ทำให้บริษัท ฯ จัดสรรหุ้น SCGP ทั่วถึง 6,000 คน ภายในเวลา 1 สัปดาห์  ลดการใช้คน ใช้กระดาน ที่สำคัญ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  ลูกค้าไม่ยุ่งยาก ในการกรอกเอกสาร ชำระเงิน” กรรมการผู้จัดการ กล่าว