ซีพีเอฟ หนุนรัฐ แก้ปัญหาราคาไข่ตก เร่งเพิ่มส่งออกก่อนกินเจ

HoonSmart.com>> เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ตอบรับแผนปฏิบัติการ “PS Support” ของภาครัฐ เดินหน้าผลักดันส่งออกตามโควต้าส่วนที่เหลืออีก 21 ล้านฟอง คาดว่าจะครบภายในตุลาคม ก่อนเทศกาลกินเจ ขอพลังผู้ผลิตพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ร่วมหนุน เพื่อสร้างเสถียรภาพราคา ช่วยเกษตรกร-ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบเดินหน้าต่อ

สมคิด วรรณลุกขี

นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลจัดโครงการสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อแก้ปัญหาราคาไข่ในประเทศ ด้วยแผนปฏิบัติการ “PS Support” โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) จำนวน 16 ราย ให้เร่งผลักดันการส่งออกไข่ไก่ส่วนที่เกินกว่าความต้องการบริโภคในประเทศออกไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น เพื่อระบายผลผลิตไข่ สร้างเสถียรภาพราคาและช่วยพยุงเกษตรกรรายย่อย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ โดยเฉพาะในช่วงใกล้จะถึงเทศกาลกินเจที่ปกติราคาจะปรับลดลงทุกปี ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ส่งออกไข่ไก่จำนวน 200 ล้านฟอง เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาไข่หลังวิกฤติโควิด-19 ที่ก่อนหน้านี้เคยห้ามส่งออกไข่ไก่ 1 เดือน

สำหรับซีพีเอฟได้รับโควต้าจากกรมการค้าภายใน ให้ส่งออกไข่ จำนวน 53.6 ล้านฟอง (หรือ 165 ตู้) โดยในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน บริษัทได้ดำเนินการส่งออกไปแล้ว จำนวน 32.5 ล้านฟอง (หรือ 100 ตู้) คิดเป็นร้อยละ 60 ของโควต้าที่ได้รับ ยังคงเหลือที่จะต้องทำการส่งออกตามกำหนดอีก จำนวน 21 ล้านฟอง (หรือ 65 ตู้)

“ซีพีเอฟและพันธมิตรทางการค้า ร่วมกันตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสถียรภาพราคาไก่ไข่ ก่อนเทศกาลกินเจ ที่ทุกปีราคาไข่ไก่จะปรับตัวลดลงในช่วงดังกล่าว โดยจะเร่งผลักดันการส่งออกในส่วนที่เหลือจำนวน 21 ล้านฟอง คาดว่าจะส่งออกให้ครบได้ภายในเดือนตุลาคม ซีพีเอฟยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามโตวต้าส่งออกที่บริษัทได้รับผิดชอบมาอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันขอให้ผู้ผลิต PS ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบเดินหน้าต่อได้ และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน”  นายสมคิด กล่าว