ทริสมอง CWT ดีขึ้น ปลดล็อคหนี้หุ้นกู้จบ

HoonSmart.com>>ทริสเรทติ้งยกเลิก “เครดิตพินิจ” บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป กำหนดแนวโน้ม “คงที่” จากความเสี่ยงสภาพคล่องลดลง หลังเคลียร์หนี้หุ้นกู้ ห่วงกำไรผันผวน ธุรกิจกระจุกตัว ก่อหนี้สูงขึ้นขยายธุรกิจใหม่ คาดมีรายได้ 1.5-2.4 พันล้านบาทต่อปี บริษัทมีแหล่งเงินสดรวม 598 ล้านบาท เพียงพอรองรับหนี้ทั้งหมด 

บริษัททริสเรทติ้งยกเลิก “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “ลบ” ที่ให้ไว้แก่อันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) พร้อมทั้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BB+” ในขณะเดียวกันยังกำหนดแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “คงที่” ด้วย สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระยะสั้นที่ลดลง หลังจากที่บริษัทสามารถขยายเวลาครบกำหนดชำระของหุ้นกู้ CWT205A ออกไปได้และชำระคืนหุ้นกู้ CWT209A ด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาทดแทน

อันดับเครดิต “BB+” ยังคงสะท้อนถึงกำไรที่ผันผวน ตลอดจนการกระจุกตัวทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูงความเสี่ยงจากการดำเนินงานมาจากการลงทุนใหม่ และความเป็นไปได้ที่การก่อหนี้จะเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าเงินลงทุนรวมจะอยู่ในช่วง 200-500 ล้านบาทต่อปี

ส่วนรายได้จากการดำเนินงานรวมจะอยู่ในช่วง 1,500-2,400 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2563-2565 อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จะทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่า 13% และอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ในช่วง 6-8 เท่า ทริสคาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะมีแหล่งเงินสดรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 598 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับรองรับหนี้ทั้งหมด ผลงานที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ฟอกหนังโดยเฉพาะในธุรกิจเบาะหนังรถยนต์และกระแสเงินสดที่สามารถคาดการณ์ได้จากโครงการโรงไฟฟ้านั้นถือเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนอันดับเครดิตมีผลงานที่ยาวนานในฐานะผู้ฟอกหนัง

บริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ CWT205A มูลค่า 337.1 ล้านบาท ชำระคืนยอดคงค้างของหุ้นกู้จำนวน 30% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 101.13 ล้านบาทเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 ส่วนเงินต้นที่เหลืออีกจำนวน 235.97 ล้านบาทนั้นขยายเวลาการชำระคืนออกไป 1 ปีโดยจะครบกำหนดในวันที่ 23 พ.ค. 2564 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถชำระคืนหุ้นกู้ CWT209A มูลค่า 294.3 ล้านบาทที่ครบกำหนดในวันที่ 1 ก.ย.2563 ได้ด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาทดแทนอีกด้วย บริษัทมีภาระหนี้ซึ่งไม่รวมหุ้นกู้ CWT209A จำนวนทั้งสิ้น 357 ล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระ ในขณะที่ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 บริษัทมีเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดรวมกันจำนวน 36 ล้านบาทรวมทั้งยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 100 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนอีกจำนวนประมาณ 382 ล้านบาท