“กองทุนบัวหลวง” ตัดขายหุ้น SC จำนวน 2.8 ล้านหุ้น ยังถือ 9.9454%

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวง ลดพอร์ตหุ้น SC ตัดขายจำนวน 2.8 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.0669% ยังถือหุ้น 9.9454%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 จำนวน 2.80 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.0669% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 415,681,760 หุ้น คิดเป็น 9.9454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือหุ้น 10.0124%

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น SC เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 ปิดที่ 2.20 บาท -0.06 บาท หรือ -2.65% มูลค่าการซื้อขาย 12.10 ล้านบาท จากราคาเปิดและเป็นราคาสูงสุด 2.26 บาท ต่ำสุด 2.18 บาท

ด้านราคาหุ้น SC ปิดตลาด 24 ก.ย.63 อยู่ที่ 2.16 บาท -0.02 บาท หรือ -0.92% มูลค่าการซื้อขาย 7.74 ล้านบาท