TACC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ (กลางแถวนั่ง) พร้อมด้วย ชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 1 ซ้ายแถวนั่ง) บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) พร้อมคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทฯมั่นใจแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังคาดว่าจะฟื้นตัว และปรับกลยุทธ์โดยการเลือกจำหน่ายสินค้าที่มีมาร์จิ้นดี พร้อมกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้รักษาความสามารถการทำกำไรขั้นต้นในระดับที่ดี งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้