ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซิน 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สต. ดีเซลลด 40 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิดลง 50 สต./ลิตร ยกเว้น  E85 ลด 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ลด 40 สต./ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 23 ก.ย.นี้

บริษัท ปตท. (PTT) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทุกชนิดลิตรละ 40 สต. และน้ำมันเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ 0.50 บาท ยกเว้น E85  ลดลงลิตรละ 0.30 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.63)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 29.16 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.48 บาท, E20 ลิตรละ 20.24 บาท, E85 ลิตรละ 18.04 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 21.29 บาท
(ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)