สัมมนาออนไลน์ “การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ : เรื่องควรรู้สำหรับนักลงทุน” 30 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ห้องเรียนนักลงทุน ตอน “การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ : เรื่องควรรู้สำหรับนักลงทุน” เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในคดีล้มละลาย รวมถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อผู้ลงทุนจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและทันต่อเหตุการณ์ วิทยากรโดย เชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เอมอร สวัสดี รองผู้บริหาร ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.00-11.30 น. รับชมทาง Facebook Live: SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.set.or.th/education