SET-TFEX เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง ฟลอร์ 30%” เริ่ม 1 ต.ค. นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลับไปใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล” พร้อมเพดานซีลลิ่ง-ฟลอร์ 30% เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล” ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) “ซีลลิ่ง & ฟลอร์” +/- 30% และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) +/- 30% มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563

ด้วยภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติจากช่วงที่ตลาดเคยผันผวนรุนแรง SET และ TFEX จึงกำหนดให้เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป