บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวดกองทุนยอดเยี่ยมปี 63

บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวดกองทุนยอดเยี่ยมปี 63

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด คว้ารางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2020 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยในปีนี้ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุน หุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large) จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนปันผล (SCBDV) ประเภทกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) และประเภทกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBWINA) ซึ่งทั้ง 3 รางวัลได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม ผ่านแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด หรือ The Most Trusted Asset Management Company โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารมอบรางวัลให้แก่ ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ ณ สำนักงาน เมื่อเร็วๆ นี้