“ธีรพงศ์ จันศิริ” CEO “ไทยยูเนี่ยน” ขึ้นแท่นอันดับ 1 โลกบิ๊กอุตฯ อาหารทะเล

HoonSmart.com>> “ธีรพงศ์ จันศิริ” CEO “ไทยยูเนี่ยน” ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลกผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเล จากนิตยสารระดับโลก IntraFish นอร์เวย์

ธีรพงศ์ จันศิริ

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ได้รับการจัดอันดับโดยกองบรรณาธิการของนิตยสารระดับโลก IntraFish จากประเทศนอร์เวย์ ให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก โดยนิตยสาร Intrafish กล่าวถึงเหตุผลในการจัดอันดับครั้งนี้ว่า ผู้บริหารของไทยยูเนี่ยนมีบทบาทในการเป็นผู้นำและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนและมีจริยธรรม ทั้งในประเทศไทยและในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน ยังผลักดันนวัตกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ทำให้บริษัท ไทยยูเนี่ยน ก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก

นิตยสาร Intrafish ถือว่าเป็นหนึ่งในนิตยสารชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก โดยมีการจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลในอุตสหกรรมอาหารทะเลนี้มาตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้นายธีรพงศ์ จันทร์ศิริ เคยได้รับรางวัล “บุคคลยอดเยี่ยมแห่งปี” จากนิตยสารดังกล่าวมาแล้วถึงสองครั้งในปี 2555 และ 2558

ดร.แดเรียน แมคเบน

นอกจากนี้ ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน ของไทยยูเนี่ยน ยังคว้าอันดับที่ 46 จากผู้ทรงอิทธิพลทั้งสิ้น 100 คนในปีนี้ด้วย ด้วยผลงานในด้านสิทธิมนุษยชน จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตามห่วงโซ่อุปทาน ทำให้เกิดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์