‘ศรีกัญญา’ เลขาฯกบข.คนใหม่ ปรับกลยุทธ์บริหารพอร์ต 1.1 ล้านล้าน

HoonSmart.com>>”ศรีกัญญา ยาทิพย์” เข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) คนใหม่ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจหนึ่ง เพื่อให้ “สมาชิกเกษียณสุข” 

หัวใจสำคัญ ก็คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุน ภายใต้ความปลอดภัย จะต้องเพิ่มพูนความรู้เรื่องการออม การลงทุนให้กับสมาชิก เพื่อให้สามารถเลือกแผนการลงทุนตรงเป้าหมายมากที่สุด

ศรีกัญญา ยาทิพย์

“ศรีกัญญา” เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเพียงช่วง 1 เดือนเศษ สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ทันที  จากการทำงานในกบข.มานานกว่า 10 ปี  เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการคิดกลยุทธ์ การวางแผนงานในหลายเรื่อง เล็งเห็นว่าการลงทุนในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องยากมากขึ้น จึงมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

เริ่มต้นจากที่ผ่านมา มีเพียง”ยิ่งยง นิลเสนา” รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน รับผิดชอบพอร์ตทั้งที่กบข.บริหารเองและส่วนที่ว่าจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)ดูแล ก็มีการแต่งตั้ง “อาสา อินทรวิชัย” เป็นรองเลขาธิการ กลุ่มงานลงทุนและค้าตราสาร และ “แมน ชุติชูเดช” รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน

คุณอาสา เป็น CIO อยู่ใกล้ชิดตลาด สนใจตลาดระยะสั้น เคยเป็นเทรดเดอร์ รู้เรื่องเทคนิค เสนอโมเดลมาให้ โจทย์ตอนนี้ตลาดยากกว่าแต่ก่อน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่ได้ทิ้งความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่จะต้องระดมความเห็นกันมากขึ้น นอกจากดูภาพใหญ่แล้ว จะต้องมาคุยเรื่องไมโครด้วย ถกเถียงกันเพื่อหาข้อสรุป เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี และป้องกันความเสี่ยง เช่น การลงทุนในต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ไม่ใช่บริหารมีกำไรแล้วแต่สุทธิกลับไม่ดี

ส่วนคุณแมน ดูแลผู้จัดการกองทุน ติดตามผลการดำเนินงานของบลจ.ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งตามเงื่อนไข หากสร้างผลตอบแทนไม่ได้อย่างที่ตกลงกันไว้ กบข.สามารถยกเลิกสัญญาว่าจ้างการบริหารเงินได้ทันที

นอกจากนี้จะมีการทบทวนการจัดพอร์ตสินทรัพย์การลงทุน (Asset Allocation)  อย่างไรก็ตามกบข. อยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง ภาพใหญ่ไม่ได้เปลี่ยน ยังคงต้องลงทุนสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ เปลี่ยนเพียงวิธีการบริหาร

“เรื่องการลงทุน ไม่มีใครรู้ว่า เรามีประสบการณ์มานาน ก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับกบข. เคยทำงานที่ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เดิมเป็นเอเจนซี่ เป็นนักกลยุทธ์ ตอนหลังบริษัทขยายทำธุรกิจ M&A (ควบรวมกิจการ) และเป็นคนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เราเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกรรมการผู้จัดการของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) “ศรีกัญญากล่าว

ส่วนตัวยังมีเครือข่ายการลงทุนทั่วโลก จากการพูดได้ 4-5 ภาษา และตอนทำงานที่กบข.ได้เดินทางไปร่วมประชุมต่างประเทศหลายครั้ง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน รู้ว่าแต่ละประเทศมีการบริหารจัดการกันอย่างไรบ้าง สามารถนำมาปรับใช้ได้กับกบข. และยังทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น ธนาคารโลก มีการจัดทำโครงการความร่วมมือทางเทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืน โดยใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)เข้ามาผสมผสานในกระบวนการลงทุน มีการทำ ESG Scoring สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ขณะเดียวกันการสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิก ยังจะต้องทำอีกหลายอย่างควบคู่กันไป กำลังวางระบบให้สมาชิกได้พบและฟังข้อมูลเรื่องการลงทุนโดยตรงจากคุณอาสาและคุณแมน ซึ่งจะต้องเปิดตัวกับสมาชิก และมีภาระมากขึ้นในการพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ ให้กับสมาชิกในวงกว้าง ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เข้ามาร่วมงานเท่านั้น จะมีการกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ จะได้สัมผัส ทุกมุมมอง ถ้าสงสัยหรือต้องการข้อมูลเรื่องการลงทุน สามารถให้ถามได้ก่อน เพื่อให้ใกล้ชิดกับสมาชิก

กบข.ยังมีการพัฒนาแผนทางเลือกการลงทุนให้สมาชิกด้วย ปัจจุบันมีอยู่ 7 แผนการลงทุน ได้แก่ แผนหลัก แผนตลาดเงิน ตราสารหนี้ ผสมหุ้นทวี สมดุลตามอายุ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย ตราสารทุนไทย จะมีการพัฒนาโปรแกรมประมาณการ มีคู่แฝดให้เลือก เช่นที่ไม่ได้เลือก แต่อยากเลือก เพื่อให้เปรียบเทียบผลตอบแทนกับสิ่งที่ไม่ได้เลือก ช่วยสมาชิกปรับแผน สามารถตัดสินใจได้ตรงเป้าหมายของการออมเงินเพื่อการเกษียณมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยง การที่กบข.บริหารเม็ดเงินสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นทุกปีจากการมีสมาชิกเข้าใหม่ประมาณ 65,000 ราย/ปี ขณะที่มีการ เกษียณน้อยกว่า เช่นปี 2563 คาดว่าประมาณ 23,000 ราย ซึ่งกบข. เตรียมเงินไว้ประมาณ 27,000 ล้านบาท โดยสามารถนำเงินไปลงทุนเกือบทั้งหมด รวมถึงการปรับแผนและกลยุทธ์การลงทุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมากมาย หวังว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความสุขหลังเกษียณตามเป้าหมายของรัฐบาล