WP เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

นพวงศ์ โอมาธิกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทย ในโอกาสให้เกียรติเข้ารับฟังข้อมูลผลประกอบการไตรมาส2/2563 และแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง WP ประเมินภาพรวมธุรกิจช่วงที่เหลือในปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวมธุรกิจที่ยังขยายตัวได้ดี