กรุงศรี-สหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. คว้า Best Payments and Collections Solution in Thailand

พรสนอง ตู้จินดา  ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  และชาติชาย โรจนรัตนางกูร  รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (สอ. กฟผ.) รับรางวัล “Best Payments and Collections Solution in Thailand” จากงาน The Asset Asian Awards 2020 ด้วยความสำเร็จในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Krungsri Smart COOP” นวัตกรรมการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้สามารถทำธุรกรรม ฝาก ถอน โอน และเช็คข้อมูลในบัญชีได้เรียลไทม์