“โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” ซื้อ-ขายหุ้น BWG เหลือถือ 4.69%

HoonSmart.com>> “โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ” ขายหุ้น BWG ก่อนซื้อกลับและขายออก เหลือถือหุ้น 4.69%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 สัดส่วน 0.5094% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.5599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หลังจากนั้นวันที่ 26 ส.ค.2563 ได้ซื้อหุ้น BWG จำนวน 0.5982% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.1581% และวันที่ 27 ส.ค.2563 จำหน่ายหุ้นออก 0.4676% เหลือถือหุ้น 4.6905%

ราคาหุ้น BWG ปิดตลาด 3 ก.ย.2563 อยู่ที่ 0.54 บาท -0.01 บาท หรือ -1.82% มูลค่าการซื้อขาย 23.59 ล้านบาท