ซีพีเอฟ หนุนใช้พลังงานทดแทน – ลดก๊าซเรือนกระจก

ซีพีเอฟ ใช้พลังงานทดแทน โซล่าร์รูฟท็อป ไบโอก๊าซ และพลังงานจากชีวมวล เพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน ตามเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25% ในปี 2568 และลดต้นทุนสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ( CPF )  กล่าวว่า บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”  ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น นำชิ้นเนื้อขนาดเล็กไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่า  , การใช้ระบบหมุนเวียนน้ำในฟาร์มกุ้ง ไม่ปล่อยน้ำออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการใช้พลังงานหมุนเวียน 3 ประเภท คือ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำมัน

เป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 15% ในปี 2568  ปัจจุบันโครงการพลังงานต่าง ๆ ยังเดินหน้าต่อเนื่อง เช่น โครงการโซล่าร์ รูฟท็อป บนหลังคาโรงงานและอาคารสำนัก จำนวน 24 แห่ง จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2563 และโครงการนำร่องโซล่าร์เซลล์แบบติดตั้งบนพื้นดินในฟาร์มสุกร 16 แห่ง และพร้อมขยายสู่ทุกฟาร์มสุกรทั่วประเทศ ตลอดจนตั้งเป้าหมายยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปี 2565

ปีที่ผ่านมา CPF ใช้พลังงานหมุนเวียน 26 % ของพลังงานทั้งหมด  ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 425,000 ตันคาร์บอนไดอ๊อกไซด์/ปี  ประหยัดเงินได้กว่า 250 ล้านบาท เป้าหมายลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2558 ตลอดจนจะยกเลิกการใช้ถ่านหินภายในปีภายในปี 2565

“ซีพีเอฟ ตระหนักความรับผิดชอบต่อการจัดการพลังงาน มีการปรับเทคโนโลยี สนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม ตลอดกระบวนการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะโซล่าร์เซลล์ ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาและติดตั้งบนพื้นดิน ตามเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตให้ได้สูงสุด เดินหน้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารมั่นคง  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัย ” ครัวของโลกที่ยั่งยืน” นายวุฒิชัย กล่าว