“ประพล มิลินทจินดา” บิ๊ก AEC ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิรวม 43% หนุนถือ 66%

HoonSmart.com>> “ประพล มิลินทจินดา” ประธานกรรมการบริหาร บล.เออีซี ลุยซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิรวมกว่า 43% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 66.81% ด้านบล.เออีซี เผย “ประพล มิลินทจินดา” หลังเพิ่มทุนถือหุ้น 35.91% เตรียมลดสัดส่วนถือไม่ต่ำกว่า 25% ตามเกณฑ์ก.ล.ต.ภายใน 14 ก.ย.นี้ ไม่เทนเดอร์ออฟเฟอร์

ประพล มิลินทจินดา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายประพล มิลินทจินดา รายงานการได้มาหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์เออีซี (AEC) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คิดเป็น 43.2564% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 66.8137%

ทั้งนี้ นายประพล มิลินทจินดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บล.เออีซี (AEC) โดยระบุว่า ได้หุ้นมาจากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ด้านบล.เออีซี แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของผู้ถือหุ้นใหญ่ว่า ตามที่นายประพล มิลินทจินดา ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ยื่นแบบ 246-2 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นคิดเป็น 35.91% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ นายประพล มิลินทจินดา แจ้งว่าจะดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นลงไม่ต่ำกว่า 25% ตามเกณฑ์ของก.ล.ต.ภายในวันที่ 14 ก.ย.2563 จึงไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์)

อ่านข่าว

AEC เพิ่มทุนฉลุยรับ 306 ลบ. เพิ่มสภาพคล่องหนุนเติบโต