TFG รุกธุรกิจค้าปลีกตั้งบ.ย่อยศูนย์จำหน่ายไก่-หมูส่งตรงผู้บริโภค

HoonSmart.com>> “ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป” รุกขยายธุรกิจค้าปลีก ตั้งบริษัทย่อย “ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายไก่และสุกร เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง “วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ” CEO ชี้การลงทุนธุรกิจร้านค้าปลีก ช่วยเพิ่มยอดขายและสนับสนุนพอร์ตรายได้ให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด (Thai Foods Fresh Market Co.,Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเปิดร้านค้าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น และเพิ่มผลประกอบการบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในเครือบริษัท และสินค้าอื่น ๆ โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นมูลค่า 20,000,000 บาท

“ในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง บางส่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท และการเข้าไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงช่วยกระจายแหล่งรายได้ในแต่ละธุรกิจให้มีความเหมาะสม เพื่อจะสร้างเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้”นายวินัย กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ในประเทศไทยคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ราคาจำหน่ายสินค้าไก่และสุกร ยืนได้ในระดับสูง เพราะหลังจากที่มีโรคระบาดของโรคอหิวาต์หมู (ASF) ในจีน และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯสามารถลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ลดลง ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นทำให้บริษัทฯมั่นใจว่าในปีนี้รายได้น่าจะเติบโตระดับ 10% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้