ผถห.SIMAT งัดม. 100 จี้ประชุมวิสามัญปลด ซีอีโอ-ซีเอฟโอ

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้น SIMAT งัดมาตรา 100 จี้ประชุมวิสามัญ ตั้งกรรมการเพิ่ม-ปลดซีอีโอ-ซีเอฟโอ ชี้การบริหารงานส่อไปในทางทุจริต ไม่โปร่งใส สร้างความเสียหายกว่า 60 ล้านบาท 

นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ ผู้ถือหุ้น บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี  (SIMAT) เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ถือหุ้น ได้รวมตัวกัน คิดเป็นหุ้นสัดส่วน 10.683 % ของหุ้นทั้งหมด อาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ SIMAT เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระสำคัญคือ  ขอให้ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญาโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ และกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายชื่อผูกพันบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้เปลี่ยนแปลงประธานกรมการบริหาร ของนายทองคำ มานะศิลปะพันธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ของนายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบการบริหารงานในช่วงที่ผ่านมา และเพิ่มกรรมการเข้าไป

สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้ม. 100 เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ชุดปัจจุบันมีพฤติกรรมสงสัยในการบริหารงาน อันส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่โปร่งใส ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยการรับเหมาช่วงงานไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กสทช. และอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง คิดเป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท”

“ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นพยายามเรียกร้องให้บอร์ดออกมาชี้แจงเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของการจ้างบริษัทที่เข้ามารับเหมาช่วงงาน ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร ทำให้ต้องออกมาใช้สิทธิตามมาตรา 100 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้น และป้องกันไม่ให้ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบัน สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของบริษัทฯไปมากกว่านี้”นายดิษศรัย กล่าวในที่สุด