SAWAD-CK ยอดจองหุ้นกู้ล้น สะท้อนความเชื่อมั่นพื้นฐาน

HoonSmart.com>> “ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น” ปลื้มนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้ 3 พันล้านบาท จากยอดเสนอขาย 2.5 พันล้านบาท  ขายเพิ่มกรีนชูอีก 500 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน เตรียมนำเงินรีไฟแนนซ์หนี้ รองรับขยายกิจการ ส่วนช.การช่าง ยอดจองล้น 2 เท่า จากต้องการขาย 3,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท นักลงทุนเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำในธุรกิจก่อสร้างและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย

น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีในการเสนอขายหุ้นกู้แบบมีการค้ำประกันให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ โดยมียอดจองซื้อเข้ามาล้นเกินจำนวนที่บริษัทเตรียมไว้ที่มูลค่า 2,500 ล้านบาท และมีส่วนสำรองการเสนอขาย (Greenshoe) มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท หลังจากที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทต้องการนำเงิน ไปปรับโครงสร้างทางการเงิน (รีไฟแนนซ์) บางส่วน และที่เหลือเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่บริษัทยังมีอัตราการเติบโตที่น่าพอใจและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

“ศรีสวัสดิ์ ต้องขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอย่างล้นหลาม จนต้องนำส่วนที่เป็นกรีนชูออกมาเสนอขายเพิ่ม สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ SAWAD โดยเป็นผลมาจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง ทำให้ตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุน โดยบริษัททริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ BBB+”น.ส.ดวงใจกล่าว

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ชุด ซึ่งหุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 1 ปี 11 เดือน 11 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15%ต่อปี ชุดที่ 2 มีอายุ 2 ปี 9เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.45%ต่อปี และชุุดที่ 3 มีอายุ 3 ปี 6เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75%ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งสามชุดจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ด้านดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการเสนอขายหุ้นกู้ จากที่ต้องการจะออกจำนวน 3,000 ล้านบาท แต่ผลการสำรวจความต้องการลงทุน เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 มีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนมากกว่า 2 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัท จึงตัดสินใจเพิ่มยอดการออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ชุดใหม่มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.31% มูลค่า 500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.12% มูลค่า 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% มูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 และได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ระหว่างวันที่ 10 -11 และ 13 ส.ค. และออกหุ้นกู้ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย  เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  หุ้นกู้ของบริษัทได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยผลประกอบการ ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 24,797 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 1,793 ล้านบาท ด้านฐานะทางการเงิน มีสินทรัพย์รวม 82,586 ล้านบาท หนี้สินรวม 54,773 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 27,813 ล้านบาท รวมถึงการมองเห็นถึงศักยภาพในโครงการลงทุนต่าง ๆ   อาทิ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) และ บริษัท ซีเคพาวเวอร์ (CKP)  ซึ่งดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานหรือสัญญาซื้อขายระยะยาว

นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย ตลอดจนความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งความแข็งแกร่งในการดำเนินโครงการและความยืดหยุ่นทางการเงินที่เกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ส่วนเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ นำไปชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  ตลอดจนเพื่อรองรับการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป