BGRIM เซ็นขายไฟ 7 โครงการ SPP ให้กฟผ.-ลูกค้าอุตฯ COD ปี 65-66

HoonSmart.com>> “บี.กริม เพาเวอร์” เซ็น PPA ขายไฟฟ้า 7 โครงการ SPP ให้กฟผ.-ลูกค้านิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ ทยอย COD ปี 65-66

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า แผนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่สัญญาจะหมดอายุลง (SPP Replacement) 5 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จะสร้างใหม่ 2 โครงการ (BGPR 1-2) มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกับลูกค้าอุตสาหกรรม เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือกับบริษัท Siemens และบริษัท Toshiba Plant Systems & Services Corporation (TPSC) โดยมีการเตรียมพร้อมด้านเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการทั้ง 7 โครงการนี้เรียบร้อยแล้ว มีสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่งที่พร้อมสนับสนุนเงินลงทุน ควบคู่ไปกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากด้วยเงินสดในมือ 1.9 หมื่นล้านบาท รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 1.1 เท่าตามงบการเงินรวมและ 0.5 เท่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ กลางปี2563

ทั้งนี้ โครงการ SPP Replacement 5 โครงการดังกล่าว มีกำลังการผลิตรวม 700 เมกะวัตต์ มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2565 เป็นการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์1, โครงการ อมตะบี.กริม เพาเวอร์2, โครงการ บี.กริม เพาเวอร์แหลมฉบัง 1 และโครงการ บี.กริม เพาเวอร์(เอไออี-เอ็มทีพี) จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นกำลังการผลิตที่จะหมดอายุลง 564 เมกะวัตต์ โดยมีการเพิ่มจำนวนเมกะวัตต์ในส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำที่มีเสถียรภาพในระดับสูงจากพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งปัจจุบันมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้ว

สำหรับในส่วนของการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นจะมีปริมาณรวมลดลงจากเดิมสูงสุด 350 เมกะวัตต์เป็นจำนวน 150 เมกะวัตต์

นอกเหนือจากนี้บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อีก 2 โครงการ (BGPR 1-2) ในนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ รวมกำลังการผลิต 280 เมกะวัตต์และมี PPA กับ กฟผ. 90 เมกะวัตต์ต่อโครงการ มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566