กองทุนอสังหาฯ ลักซ์ชัวรี่ งวดปีขาดทุน 435 ลบ.

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ LUXF ลงทุน “โครงการซิกส์เซ็นส์ ยาวน้อย” พังงา เปิดงบปี 63 สิ้นสุด 30 มิ.ย. ขาดทุน 435 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไร 138 ล้านบาท เหตุบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาฯ ราคาประเมินทรัพย์สินลดลง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 434.88 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 2.2132 บาท จากงวดเดียวกันของปี 2562 กำไรสุทธิ 138.29 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.7038 บาท

กองทุน LUXF มีการลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 434.888 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 573.177 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ รายการ กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สินในระยะเวลาเดียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า โดยบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 25 มิ.ย.2563 มีมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ประเมินที่ปรับปรุงแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินวิธีการใหม่ (โดยนำสัญญาเช่าที่มีอยู่มาเป็นเงื่อนไขในการจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สิน) 1,728 ล้านบาท

ขณะที่ในวันที่ 25 มิ.ย.2562 บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เท่ากับ 2,240 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินเดียวกันมูลค่าตลาดของราคาประเมินทรัพย์สินของกองทุนได้มีการปรับตัวลดลงอย่างมาเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ส่งผลอย่างต่อเนื่องต่อผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งได้แก่กิจการโรงแรมโดยเริ่มมีผลกระทบในทางลบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ กองทุน LUXF ลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น (freehold) ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา