KUMWEL จับมือ กฟผ. ลุยนวัตกรรม “ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ”

HoonSmart.com>>คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบนวัตกรรมระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ Smart Lightning Management System สำหรับโครงการ Digital Plant ของกฟผ. ตั้งเป้าขยายผลธุรกิจร่วมกัน ยกระดับความสามารถทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อระดมองค์ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมสำหรับโครงการ Digital Plant ของ กฟผ.

อาทิ ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ, ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในที่โล่งแจ้ง, ระบบตรวจจับความถี่คลื่นเสียงด้วยออฟติคไฟเบอร์ เพื่อใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุก/ ระบบตรวจจับอุณหภูมิของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตและจำหน่ายด้วยออฟติคไฟเบอร์เพื่อทดแทนกำลังคน, นวัตกรรม ระบบโอโซน สำหรับระบบหล่อเย็น ทดแทนการใช้สารเคมีในปริมาณมหาศาลสำหรับการป้องกันการเกิด Biocide และ ยับยั้งการเกิดตะกรัน, นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกราฟีน เพื่อเพิ่มสมรรถนะการนำไฟฟ้า, ระบบป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, การศึกษาผลกระทบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการปฏิบัติงานเป็นต้น

“KUMWEL มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเดินหน้าวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบายโครงการ Digital Plant รวมไปถึงสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาของ กฟผ. เพื่อขยายผลทางธุรกิจให้ทั้งสองหน่วยงานก้าวไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกต่อไป ” นายบุญศักดิ์ กล่าว

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกฟผ.ที่ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ KUMWEL โดยใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนเป็นสำคัญ

“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และความชำนาญ ระหว่างองค์กรฯ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสู่ความยั่งยืน ซึ่งทางกฟผ.มีความพร้อมในการนำประสบการณ์ที่มีร่วมสนับสนุนและผลักดันให้บันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้” นายบุญญนิตย์ กล่าว