BGRIM เพิ่มเป้า 7,200 MW ปี 68 ยันไม่เพิ่มทุน เน้นสินเชื่อโครงการ

HoonSmart.com>>บี.กริม เพาเวอร์ คาดต้องใช้เงินลงทุนประมาณ  1.8 แสนล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเข้าเป้าใหม่ 7,200 MW  ยันไม่เพิ่มทุน ใช้การออกหุ้นกู้  หาพันธมิตรมาร่วมทุน สินเชื่อโครงการ  เปิด 3 โครงการมีโอกาสพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เกาหลีใต้ 130-150 MW  พลังงาน ก๊าซ LNG ในเวียดนาม  2,700 MW  ร่วมประมูล SPP ในมาเลเซีย  250 MW 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมในปี 2568 เป็น 7,200 เมกะวัตต์ จากเดิมตั้งไว้ 5,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากบริษัทมีโอกาสพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มขึ้น และยังมีการเสนอโครงการมาให้บริษัทพิจารณาลงทุนเป็นจำนวนมาก

“เพื่อให้ถึงเป้าหมายกำลังการผลิตที่ตั้งไว้ 7,200 เมกะวัตต์ บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนอีกราว 180,000 ล้านบาท แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการเพิ่มทุน โดยจะใช้แหล่งสินเชื่อโครงการหรือโปรเจ็คต์ไฟแนนซ์เป็นหลัก จะใช้เงินทุนเพียง 25% เท่านั้น เราอาจจะมีการใช้วิธีการออกหุ้นกู้ หรือหาพันธมิตรเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการก็ได้ ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดกว่า 19,000 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 9,000 ล้านบาท รวมถึงกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วย”นางปรียนาถกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า โครงการที่บริษัทมีโอกาสที่จะเข้าลงทุน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเกาหลีใต้ กำลังการผลิต 130-150 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาส 4/2563  โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ LNG ในประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 2,700 MW มีโอกาสเข้าไปลงทุนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้า SPP ในประเทศมาเลเซีย กำลังการผลิต 250 เมกะวัตต์ด้วย