“ทิสโก้” หักรายได้ค่าธรรมเนียมกองทุน-ประกันสมทบทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง

HoonSmart.com>> “กลุ่มทิสโก้” เดินหน้าสนับสนุนกองทุนวิจัยรักษาโรคมะเร็ง หักรายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน สมทบทุนโครงการฯ ภูมิคุ้มกันบำบัด จุฬาฯ และกองทุนโรคมะเร็งเด็ก ในพระอุปถัมป์ฯ รามาฯ จุดประกายความหวังให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

 

พิชา รัตนธรรม

นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างมาก จากความพยายามของทีมแพทย์จากสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ ที่ทุ่มเทศึกษาวิจัยจนค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ในการต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย โดยงานวิจัยที่โดดเด่น มีทั้งงานวิจัยการรักษามะเร็งด้วยระบบภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) จากศูนย์วิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ การรักษามะเร็งให้หายขาด ลดอัตราการสูญเสียชีวิตให้น้อยลงหรือกลายเป็นศูนย์ และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

“เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมานานนับสิบปี นอกจากจะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลกระทบทางสังคมเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอีกจำนวนไม่น้อย แม้ทุกวันนี้ การรักษาโรคมะเร็งจะมีหลายวิธี ทั้งการผ่าตัด รังสีรักษา เคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด หรือผสมผสานหลายวิธีร่วมกัน เพื่อทำลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง แต่อีกด้านก็อาจทำให้เซลล์ปกติหรืออวัยวะอื่นๆ พลอยได้รับผลข้างเคียงไปด้วย ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรักษาหายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการที่ทิสโก้ได้ติดตามศึกษาข้อมูลมาตลอด เราพบว่าทีมนักวิจัยของไทยล้วนเป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่แพ้ต่างประเทศ มีความทุ่มเทมีผลงานก้าวหน้าอย่างน่าพอใจมาโดยลำดับ อย่างไรก็ดี การวิจัยและพัฒนาเป็นภารกิจที่มีขั้นตอนทางวิชาการที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนไปอย่างต่อเนื่องจึงจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเราเห็นว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกัน” นายพิชา กล่าว

นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าแล้ว นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กลุ่มทิสโก้ได้ริเริ่มแคมเปญให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพบริจาคสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้ต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์กองทุนรวมภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนี้ โดยที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมียอดบริจาคผ่านทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท และมีความตั้งใจจะให้การสนับสนุนไปอย่างต่อเนื่องทุกปี

กลุ่มทิสโก้ขอเชิญชวนองค์กรเอกชนและสังคมไทยทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นกำลังใจแก่ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคมะเร็งของสถาบันการแพทย์ไทย โดยสามารถให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์แก่โครงการ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเอาชนะโรคร้ายได้อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนไทยในอนาคต