เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020”

จุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ในโอกาสรับรางวัล “คุณวุฒิ APFinSA Awards 2020” ในงาน “APFinSA Awards” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA) ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) 9 ประเทศ มอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ