สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำคณะดูงาน ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ-วาสนาฟาร์มเมลอน

ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นำคณะสื่อมวลชนที่ร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี 2563 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ จ.ปทุมธานี และ “วาสนาฟาร์มเมล่อน” อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี ศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายจาก อาทิตย์ จันทร์นนทชัย เจ้าของแพลตฟอร์มเครือข่ายเกษตรกร Application “FARM•TO” (ฟาร์มโตะ) เจ้าของ “รางวัลเกษตรก้าวหน้าปี 2562” จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และวาสนา สุขพิงค์ เจ้าของฟาร์มฯ “วาสนาฟาร์มเมล่อน”