บัวหลวงปลื้ม JASIF ติด ESG100 ปีที่ 2 ปันผล 25 สต. ดีเดย์ 22 ก.ย.

HoonSmart.com>> กองทุนโครสร้างพื้นฐาน JASIF ติดโผกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปีที่ 2 สะท้อนผลงานโดดเด่น พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย วันที่ 22 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 โดยได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ผลดำเนินงานของ JASIF โดดเด่นในด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

“กองทุนบัวหลวง ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ JASIF ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในยูนิเวอร์ส ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 เช่นเดียวกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เนื่องจากการมี ESG ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้รายได้ของธุรกิจเติบโต ประหยัดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยหลังจากนี้ก็จะเดินหน้ารักษามาตรฐานด้าน ESG ต่อไป” นายพรชลิต กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 22 กันยายน 2563

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2 ปี 2563 กองทุน JASIF มีรายได้รวม 2,543.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.81% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.08% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 2,124.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.45% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.94% จากไตรมาสก่อน

อ่านข่าว

JASIF เคาะปันผล 25 สต. XD 2 ก.ย. JAS รับทรัพย์ 380 ลบ.