กองทุนอสังหาฯ สนามบินสมุยปันผล 0.14 บาท XD 2 ก.ย.

HoonSmart.com>> กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย จ่ายปันผลผู้ถือหน่วยจากผลดำเนินงานไตรมาส 2/63 อัตรา 0.14 บาท ขึ้น XD วันที่ 2 ก.ย.63 เผยผลดำเนินงานแย่ลง สนามบินสมุยหยุดบริการชั่วคราวเหตุแพร่ระบาด COVID-19


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) เปิดเผยมติรณะกรรมการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนจากผลดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย.2563 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.1400 บาทต่หน่วย กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผลวันที่ 8 ก.ย. 2563 และขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 2 ก.ย.2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 ก.ย. 2563

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 มีกำไรจำนวน 63.06 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 245.49 ล้านบาท โดยบันทึกกำไรจากการลงทุนสุทธิจำนวน 128.96 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 308.47 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้การเปลี่ยนแปลงกำไรจากการลงทุนสุทธิ 179.51 ล้านบาทและบันทึกผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดจากการลดลงของการประเมินราคาสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 65.90 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวน 62.98 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาเป็นจำนวน 2.92 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ผลงานลดลงเป็นผลจากการที่สนามบินสมุยปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.-14 พ.ค.2563 และการชะลอตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)