“เมืองไทยประกันชีวิต-มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม” มอบเงินมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

ดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินจำนวน 1,444,145.47 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโครงการ “เมืองไทยสไมล์ Society เสียงสร้างสุข” เพื่อสมทบทุนในการผ่าตัดประสาทหูเทียมให้แก่เด็ก ตามนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” โดยได้รับเกียรติจาก ศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์