ตลาดฯ รับกองทุนโรงไฟฟ้า KBSPIF เทรด 24 ส.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลครบุรี เริ่มซื้อขาย 24 ส.ค.63 ราคา IPO หน่วยละ 10 บาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF)เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 24 ส.ค. 2563

กองทุน KBSPIF เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหน่วย ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย

ลักษณะโครงการลงทุนในผลประโยชน์คิดเป็นอัตรา 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วมซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลครบุรี (KBS) โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการกองทุน