ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย 4 และ 7 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย 4 และ 7 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย 4 ก.ย.และ 7 ก.ย.63 ชดเชยวันดหยุดสงกรานต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)