“ไอร่าลีสซิ่ง”หนุน SMEs คู่ค้ารัฐ จัดสินเชื่อกว่า 500 ล้านบาท

HoonSmart.com>>ไอร่าลีสซิ่ง เตรียมเงินกว่า 500 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อโครงการทั้งสินเชื่อหมุนเวียน-สินเชื่อลีสซิ่ง ให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานหน่วยราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เอกชนขนาดใหญ่ให้ทำงานสำเร็จ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

ธีรธร ธุวานนท์

นายธีรธร ธุวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง (AIL) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท ทั้งสินเชื่อหมุนเวียน และสินเชื่อลีสซิ่ง เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือมีสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อให้มีเงินทุนเตรียมผลิตสินค้าหรือบริการ หรือมีแผนขยายธุรกิจ รวมถึงต้องการเงินทุนหมุนเวียน

“ตอนนี้ภาครัฐมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่มากมาย ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว เราต้องการช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้งานมาแล้ว มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ เพื่อดำเนินการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการจนจบงานการก่อสร้างเสร็จ”

ที่ผ่านมาบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง ได้ปล่อยสินเชื่อโครงการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานของหน่วยราชการไปบ้างแล้ว เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน หรือ งานจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลนวัตกรรม ของโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอาจจะยังไม่มากนัก แต่หลังจากนี้ ทางบริษัทฯ จะเน้นสนับสนุนให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้าของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากขึ้น

นายธีรธร กล่าวอีกว่า สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องของ ไอร่า ลีสซิ่ง มีความยุ่งยากน้อยกว่า ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้เหมือนสินเชื่ออื่นๆ ของธนาคารพาณิชย์ สามารถเพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการต่างๆ ของผู้ประกอบการ SME ได้รวดเร็ว และบริษัทฯ ยังช่วยกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการรับชำระเงินของโครงการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และสนใจขอสินเชื่อจะต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการรับงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ มีประวัติทางการเงินที่ดี ผลประกอบการที่แสดงในงบการเงินมีกำไรและส่วนทุน เป็นบวก ไม่มีประวัติการทิ้งงานหรือสร้างความเสียหายให้กับโครงการ หรือหน่วยงานภาครัฐ และต้องมีเอกสารสัญญาการรับงานเพื่อมาประกอบการพิจารณา

ไอร่า ลีสซิ่ง ให้บริการทางการเงิน โดยทำธุรกิจให้สินเชื่อประเภทลีสซิ่งและเช่าซื้อ (Leasing & Hire-Purchase) สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับทุกอุตสาหกรรม โดยมีโมเดลการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่เป็นดีลเลอร์ขนาดใหญ่ในลักษณะเป็น Business Partner ที่จะมีการทำการตลาดร่วมกัน แนะนำลูกค้าให้กันและกัน และมีโครงการสินเชื่อสวัสดิการเช่าซื้อรถยนต์ให้กับพนักงานบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเพิ่มเติมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสัดส่วนกลุ่มลูกค้าในพอร์ตทั้งหมด 70% เป็นผู้ประกอบการ SME และที่เหลือ 30% เป็นลูกค้ารายย่อย โดยมีสินเชื่อคงค้างประมาณ 1,200 ล้านบาท