“วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” เก็บ LDC เพิ่มกว่า 4 แสนหุ้นขยับถือ 10%

HoonSmart.com>> “วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง LDC เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 0.0686% ขยับถือเกิน 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ ได้มาหุ้นของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล (LDC) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 จำนวน 411,800 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0686% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 60,411,700 หุ้น หรือคิดเป็น 10.0686% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองของ LDC ณ วันปิดสมุดทะเบียน 4 มี.ค.2563 ถือหุ้นจำนวน 52,209,300 หุ้น หรือคิดเป็น 8.70%

หุ้น LDC ปิดตลาด 19 ส.ค.63 อยู่ที่ราคา 0.72 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 201,740 บาท

ขณะที่วันที่เข้าทำรายการ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ความเคลื่นไหวหุ้นเปิด 0.74 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด และปิด 0.72 บาท เป็นระดับต่ำสุดของวัน ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 340,440 บาท