MFC จัดสัมมนา-พร้อมเปิดตัวกอง MRENEW ลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน” พร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ เอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ Mr. Alastair Bishop, Managing Director and Portfolio Manager, BlackRock ผู้จัดการกองทุนหลัก BGF Sustainable Energy Fund ซึ่ง VDO call จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี ธนาพล อิทธินิธิภัค Vice President and Head of Thailand Business BlackRock (ที่1 จากขวา) และชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ที่1 จากซ้าย) พร้อมด้วย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River