AIMIRT กำไรโต-รักษาอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% ปันผล 21 สต.สูงสุดกลุ่ม REIT

HoonSmart.com>> ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ ไตรมาส 2/63 กวาดรายได้รวม 143 ล้านบาท กำไรโตแตะ 99.5 ล้านบาท จ่ายปันผลสูงสุดในกลุ่มทรัสต์อัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย พร้อมรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100%

น.ส.ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (เม.ย. – มิ.ย. 2563) ว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 2 ของปีนี้ ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทุกโครงการเต็ม 100% ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน

ญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล

การที่ทรัสต์ AIMIRT สามารถรักษาอัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่องมาตั้งแต่กองทรัสต์เริ่มลงทุนนั้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพของกองทรัสต์ ส่งผลให้รายได้รวมของกองทรัสต์ในไตรมาสนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ที่ 143 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นที่ 99.5 ล้านบาท

“ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีโดดเด่นเช่นนี้ จึงประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์สำหรับรอบการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 0.84 บาทต่อหน่วยต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กองทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 ก.ย.63 นี้”น.ส.ญาณิชศา กล่าว

อมร จุฬาลักษณานุกูล

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ในไตรมาส 2/2563 นี้ ทรัสต์ AIMIRT ยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่น มีผลประกอบการสูงต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งมาจากจุดแข็งของกองทรัสต์ด้านความหลากหลายของประเภททรัพย์สิน ที่มีกลุ่มผู้เช่ากระจายตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร สารเคมีเหลวที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ซึ่งการประกาศจ่ายเงินปันผลของทรัสต์ AIMIRT ครั้งนี้ ทำสถิติปันผลต่อหน่วยรายไตรมาสสูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT และอัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อที่จะสามารถจ่ายผลตอบแทนได้ดีและสม่ำเสมอตามที่ประมาณการไว้

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ทรัสต์ AIMIRT สามารถทำผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวจากวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้น นอกจากการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากคุณภาพของทรัพย์สิน ความหลากหลายกระจายตัวของประเภททรัพย์สินและกลุ่มผู้เช่า รวมทั้งการตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

“เรามุ่งเน้นที่จะรักษาศักยภาพของทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ และมุ่งมั่นมองหาโอกาสสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมจากทรัพย์สินใหม่ที่มีคุณภาพอยู่เสมอ เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานของทรัสต์ AIMIRT ที่แข็งแกร่งและการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว”นายจรัสฤทธิ์ กล่าว