อาคเนย์มอบชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณให้คณะสถาปัตย์ มศิลปากร

โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ร่วมส่งมอบชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” ให้กับห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรรับมอบ ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมี ศ.สมคิด จิระทัศนกุล บรรณาธิการหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณฯ” พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้เกียรติเข้าร่วม ณ อาคารอาคเนย์สำนักงานใหญ่ สีลม