CWT ส่ง “กรีน เพาเวอร์ 1 ” บริหารจัดการขยะชุมชน เทศบาลนครสวรรค์

CWT ส่ง “กรีน เพาเวอร์ 1” ลงนาม “โครงการบริหารจัดการและ การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน” ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์

วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป ( CWT ) ร่วงลงนามสัญญา “โครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน” ร่วมกับเทศบาลนครสวรรค์ โดยมี จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นตัวแทนในการลงนาม พร้อมด้วย เฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และ ชุติพร เสชัง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับ โครงการดังกล่าว ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 325.80 ล้านบาท ในสัญญาว่าจ้างแบบระยะยาว 25 ปี คาดการมูลค่ารายได้รวมประมาณ 590.55 ล้านบาท ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศให้  กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด  ( GP1 ) บริษัทย่อยของ CWT ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินการ ฯ  ด้วยคะแนนสูงสุดทางด้านเทคนิคและราคา ตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

หลังการลงนามนี้ GP1 จะเริ่มเข้าพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างโรงแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ในทันที ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ซีโรเวซท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจร ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างโรงแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ที่จะสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อแปลงเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ได้ถึงวันละ 400 ตันโดยเฉลี่ย จากที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้องบริหารจัดการมากกว่า 300 ตันต่อวัน และมีจากบ่อฝังกลบมากกว่า 1 ล้านตัน ให้คัดแยกเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF

บริษัท ฯ จะเริ่มศึกษาและออกแบบ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ขนาดไม่เกิน 10.0 MW ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP)   ทำให้บริษัท ฯ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ

นายวีระพล กล่าวเสริมว่า  การบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของ GP1 ช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน จัดการของเสียอย่างถูกขั้นตอน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันบริษัทสนใจและกำลังศึกษาพัฒนา และมีโครงการอยู่ใน Pipe Line 3 โครงการที่มองว่าเป็นโครงการในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ เหมาะสมต่อการเสนอทำโครงการต่อไป