THAI ไต่สวนนัดสอง 20 ส.ค. นัดแรก 7 เจ้าหนี้รายย่อยค้าน

HoonSmart.com>>การบินไทยไต่สวนนัดแรก “ชาญศิลป” เผยไม่หนักใจ เจ้าหนี้รายใหญ่-คลังร่วม 50% หนุนฟื้นฟูกิจการ หากศาลสั่งให้เดินหน้า ตั้งคณะผู้ทำแแผน บริษัทพร้อมเชิญเจ้าหนี้ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ภาย 1-2 เดือน

ในวันนี้ (17ส.ค.63) ศาลล้มละลายกลางเริ่มไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทย (THAI) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงนัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือ วันที่ 20 ส.ค.และวันที่ 25 ส.ค. 2563 โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า   ศาลพิจารณาไต่สวนใน 2 ประเด็น คือ ควรสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และควรแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ตามที่การบินไทยเสนอมาหรือไม่

นายชาญศิลป์กล่าวว่า กระบวนการไต่สวนคำร้องเป็นไปโดยราบรื่นและมีแนวโน้มที่ดี มีทนายเจ้าหนี้รายย่อยเพียง 7 รายเท่านั้นที่ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งประเด็นที่ไม่มีเรื่องใดน่าหนักใจ การบินไทยสามารถชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้  ขณะนี้มีเจ้าหนี้รายใหญ่หลายราย รวมทั้งกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในหนังสือให้การสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยและไม่คัดค้านคณะผู้ทำแผนฯ ที่การบินไทยเสนอ คิดเป็นจำนวนรวมมากกว่า 50% ของจำนวนหนี้ตามงบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

“ฝากความมั่นใจไปยังเจ้าหนี้ทุกราย  หากศาลมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ในระยะเวลาอันใกล้ ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าหนี้ทุกราย เพราะกระบวนการจะไม่ล่าช้าและบริษัทจะสามารถเริ่มต้นแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินได้โดยเร็ว”นายชาญศิลป์กล่าว

สำหรับกระบวนการ หากศาลมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการพร้อมตั้งคณะผู้ทำแผนฯ ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกรมบังคับคดีจะแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอน  ส่วนการบินไทยคาดว่าจะสามารถเชิญเจ้าหนี้กลุ่มต่างๆ มารับฟังการจัดทำร่างแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับทราบถึงความคืบหน้าของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการได้ภาย 1-2 เดือน  ส่วนลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) นั้น การบินไทยมีนโยบายที่มุ่งมั่นจะอำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิได้รับคืนค่าบัตรโดยสารอย่างเต็มที่