เฮ !!! ธปท. สั่งหยุดชดเชยสงกรานต์ 4 , 7 ก.ย.

แบงก์ชาติ กำหนดวันหยุดชดเชยสงกรานต์  หยุดชดเชยสงกรานต์ 4 , 7 ก.ย. แบงก์พาณิชย์-ตลาดหลักทรัพยื เฮ !!! หยุดยาว 4 วันติดต่อกัน ศุกร์-จันทร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย  ( ธปท. ) พิจารณาเห็นสมควร กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2563 และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน  และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ