ETC โชว์ไตรมาส 2 กำไร 60 ล้านบ. เติบโต 158% เทรด 18 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>>เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์โชว์ไตรมาส 2 กำไร 60 ล้านบ. โต 158 % ตลาด mai ไฟเขียวซื้อขาย 18 ส.ค.นี้ 

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์  (ETC) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 / 2563 กำไรสุทธิ 60.27 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.037 เติบโต 37 ล้านบาท  หรือ 158.67 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 23.30 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.014 บาท

งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2563 กำไรสุทธิ 82.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท ดีขึ้น 45.73 ล้านบาท หรือ  125 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 36.63 ล้านบาท

ส่วนปี 2562 กำไรสุทธิ 57.54 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไร 66.96 ล้านบาท

ด้านตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ สั่งรับหุ้น ETC เข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 18 ส.ค.นี้

จำนวนหุ้นสามัญ 2,240 ล้านหุ้น ทุนชำระแล้ว 1,120 ล้านบาท จำนวนหุ้นชำระแล้ว 2,240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้น IPO 660 ล้านหุ้น แบ่งเป็นการจัดสรรให้ประชาชนทั่วไป 605.213 ล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) จำนวน 54.786 ล้านหุ้นเศษ

สำหรับ ETC ประกอบธุรกิจหลัก ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน  (Over-allotment shares) ยืมจากนายภัคพล งามลักษณ์ 60 ล้านหุ้น