บลจ.กสิกรฯ คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นตัวแทนในการฉลองความสำเร็จกับรางวัล No.1 Brand Thailand 2019-2020 ในหมวดกองทุนรวม โดยบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนที่ยังคงบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถครองใจและได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค