SAWAD กำไรโต 21% Q2/63 มีสภาพคล่อง NPLsเหลือ 3.93%

HoonSmart.com>>“ศรีสวัสดิ์”โชว์ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิโต 21% พอร์ตลูกหนี้เฉียด 4 หมื่นล้าน ยันมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ส่วนตัวเลขเอ็นพีแอลลดลงเหลือ 3.93%

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SAWAD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส2/2563 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 1,070.56 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 187.27 หรือ 21.20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิรวม 883.29 ล้านบาท

ไตรมาส2/2563 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ย  2,061.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 319.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น18.34% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ดอกเบี้ย1,742.37 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้จาก 35,255.10 ล้านบาทในไตรมาส2/2562 เพิ่มเป็น 39,926.79 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563 หรือเพิ่มขึ้น 13.25%

ขณะที่มีรายได้อื่น 563.29 ล้านบาท ลดลง 36.85 ล้านบาท หรือ 6.14 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อื่น 600.14 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียม ที่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้าง แต่บริษัทก็ยังรักษาอัตราการเติบโตในระดับที่น่าพอใจ เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและให้ความช่วยเหลือลูกค้า

สำหรับตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของบริษัทที่ลดลงเหลือ 3.93 % ในไตรมาส2/2563 จากไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ระดับ 4.99% ซึ่งการลดลงของเอ็นพีแอลเป็นผลมาจากการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการปล่อยกู้แบบระมัดระวัง