GPSC ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ไต้หวัน ผลิตแล้ว 53.8 MW รับรายได้ทันที

HoonSmart.com>>โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บุกโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ ซื้อหุ้น 90% ของบริษัทไต้หวัน เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดต้ัง 55.8 เมกะวัตต์  เปิดดำเนินการแล้ว 53.8 เมกะวัตต์

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) เปิดเผยว่า บริษัท Tatung Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ประกาศผลการประชุมคณะกรรมการว่า ได้อนุมัติการขายหุ้น 90% ของบริษัท Sheng Yang Energy Co., Ltd. ให้แก่บริษัทลูกที่ GPSC ถือทั้งหมด

สำหรับ Sheng Yang Energy Co., Ltd. มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมกำลังการผลิตติดตั้งท้ังสิ้น 55.8 เมกะวัตต์ (MW) โดยเป็นโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว 53.8 เมกะวัตต์ ส่วนราคาซื้อขายหุ้นและรายละเอียดอยู่ระหว่างการเจรจา

“การเข้าซื้อหุ้นในคร้ังนี้ บริษัท ฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัท Sheng Yang Energy Co., Ltd. บริหารจัดการอยู่ และยังเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ในต่างประเทศ  ช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯด้วย