ผู้ถือหน่วย FTREIT อนุมัติซื้อทรัพย์สิน 6 พันลบ.หนุนพอร์ตทะลุ 4.5 หมื่นลบ.

ผู้ถือหน่วย FTREIT อนุมัติซื้อทรัพย์สิน 6 พันลบ.หนุนพอร์ตทะลุ 4.5 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT ไฟเขียวซื้อทรัพย์สินมูลค่า 6,000 ล้านบาท จากกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก “ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์” หนุนพอร์ตทะลุ 4.5 หมื่นล้านบาท ครองตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยต่อเนื่อง

พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ FTREIT ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติให้เข้าลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูงจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย หรือ FPT และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด หรือ CBP มูลค่าการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายในการเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต คลังสินค้า 42 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 284,609 ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 405 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา และ ปทุมธานี

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น และหรือเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่ทางผู้ถือหน่วยอนุมัติในที่ประชุมเป็นเบื้องต้น และจะพิจารณาถึงการเพิ่มทุนในภายหลังโดยใช้มติที่รับการอนุมัติแผนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 ทั้งนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ IRM เปิดเผยว่า จะทยอยโอนกรรมสิทธิ์สำหรับทรัพย์ที่เข้าลงทุนในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนก.ย.2563 ภายหลังการเข้าลงทุนFTREIT จะมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 643 ยูนิต บนพื้นที่ให้เช่ากว่า 2 ล้านตารางเมตรและด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 ล้านบาท ทำให้ยังครองสถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง