IVL กำไร Q2 วูบเหลือ 153 ลบ. คาดแนวโน้มดีขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์ น้ำมันฟื้น

HoonSmart.com>> “อินโดรามา เวนเจอร์ส” ไตรมาส 2/63 กำไรวูบเหลือ 153 ล้านบาท ครึ่งปีหดแรงเหลือ 724 ล้านบาท วิกฤต COVID-19 ราคาน้ำมันดิบร่วงกระทบกำไรธุรกิจ MTBE และ Integrated EG คาดแนวโน้มดีขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์และราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น

อาลก โลเฮีย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2563 กำไรสุทธิเหลือ 153.51 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,267.11 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.36 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 724.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 5,974.83 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.97 บาท

ในงวดไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีกำไรหลักก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Core EBITDA) อยู่ที่ 305 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรหลักสุทธิเติบโตขึ้นอยู่ที่ 82 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 50 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สภาพคล่องของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้อีกจำนวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไรหลักจากการดำเนินงานตามปกติต่อหุ้น (Core EPS) อยู่ที่ 0.43 บาทต่อหุ้น เติบโตจาก 0.25 บาทต่อหุ้นในไตรมาสแรก

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ขับเคลื่อนจากความต้องการ PET ที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรของธุรกิจ Integrated PET ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนแปรสภาพที่ลดลง ปริมาณความต้องการเส้นใยเพื่อสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการกลับสู่สภาพปกติของการปิดชั่วคราวในธุรกิจ PO/MTBE ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ได้รับผลกระทบทางลบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของธุรกิจ MTBE และ Integrated EG เนื่องจากการสูญเสียความได้เปรียบของ shale gas เมื่อเทียบกับผู้ผลิตที่ใช้แนฟทา ธุรกิจเส้นใยในกลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากมาตรการล็อคดาวน์ ที่ส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนในสินค้าคงทนลดลง รวมทั้งข้อจำกัดการข้ามแดน ราวร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลตอบสนองต่อกลุ่มสินค้าที่ไม่คงทน ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่ออุปสงค์จากสถานการณ์โควิด-19 และภาวะราคาน้ำมันตกต่ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่รองรับตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ได้รับผลบวกในช่วงของการระบาดใหญ่ของไวรัส ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานด้านอิเลคทรอนิกส์และฟิล์มสำหรับหน้าจออยู่ในระดับคงที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก และเป็นครั้งแรกที่ไอวีแอลได้เห็นการปิดกิจการของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของบริษัทฯ

การเข้าซื้อกิจการ Spindletop และการเริ่มดำเนินงานของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ใน Lake Charles ไม่ได้สร้างผลกำไรตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ แต่ด้วยงบการเงินที่แข็งแกร่ง และความเหมาะสมทางกลยุทธ์ของธุรกิจโอเลฟินส์ที่มีก๊าซเป็นวัตถุดิบ ช่วยส่งเสริมการควบรวมธุรกิจ MEG ตามกลยุทธ์ของบริษัท และที่สำคัญการเข้าสู่ธุรกิจที่มีการเติบโตทั้งสารลดแรงตึงผิว เชื้อเพลิงเขียว และยูรีเทน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจของไอวีแอลมีความหลากหลาย สร้างการเติบโตในระยะยาว

อย่าไรก็ตามบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการหลังจากนี้จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 2/2563 จากการกลับมาเปิดอีกครั้งของเศรษฐกิจโลก การผ่อนผันมาตรการล็อคดาวน์ และการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ การลงทุนของบริษัทฯในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดโลก ประกอบกับความมุ่งมั่นในการเติบโตและสร้างความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อการเติบโตในระยะยาว ส่งผลให้ค่าตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งวัฏจักร ในขณะเดียวกันไอวีแอลยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากธุรกิจหลักอย่าง PET ที่รีไซเคิลได้อย่างต่อเนื่อง

“ในช่วงที่เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวน ไอวีแอลมีความพึงพอใจที่ร้อยละ 80 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรารองรับตลาดในกลุ่มสินค้าที่ไม่คงทนถาวร ซึ่งอุปสงค์ยังคงแข็งแกร่ง และมีส่วนในการเติบโตของกำไรและสภาพคล่อง เห็นได้จากปริมาณการขายและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ่มธุรกิจที่เหลืออีกร้อยละ 20 เรามองเห็นสัญญาณการฟื้นตัว อันเนื่องมาจากการผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวดีขึ้น ผมมองเห็นโอกาสอย่างมากมาย และหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ เรายังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์การดำเนินงานใน 5 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนราว 350 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 และ 44 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2563) การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การเติบโตในธุรกิจข้างเคียงที่น่าสนใจ การสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจรีไซเคิล PET และความเข้มแข็งและพัฒนาผู้นำในองค์กร”นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าว

พร้อมกันนี้ในข่วงครึ่งหลังของปีนี้ ไอวีแอลเชื่อมั่นในโมเดลทางธุรกิจที่มีฐานการผลิตทั่วโลก ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่นทางอุปสงค์ ส่งผลให้ไอวีแอลยังคงจัดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง