ผถห.IFEC เฮ !!!! เลือกผู้สอบบัญชี เอ.เอ็ม.ที ฯ ฉลุย

HoonSmart.com>>การประชุมผู้ถือหุ้น อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ฉลุย ผู้ถือหุ้นเลือก “เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท” เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท 4 ปีรวด  และตั้ง 4 กรรมการใหม่เพิ่มเติม

 ทวิช เตชะนาวากุล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) วันที่ 13 ส.ค.2563  เป็นการประชุมซึ่งเลื่อนมาจากครั้งก่อนที่ไม่ครบองค์ประชุม 30 ก.ค. โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกรรมการ 4 คน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ-กรรมการที่ว่าง

ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 147 ราย จำนวน 179.13 ล้านหุ้นเศษ  , ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 184 ราย จำนวนหุ้น 590.23 ล้านหุ้น รวมเป็น 331 ราย จำนวน 769.37 ล้านหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 38.07

การประชุมใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง ซึ่งมติสำคัญ 2 วาระผ่านฉลุย คือ มติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560-2563 และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายกฤษฏา พฤติภัทร , นายประพัฒน์ ยอขันธ์ , นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และนายภูวดล สุนทรวิภาต เป็นกรรมการใหม่

ภาพรวมการประชุมวันนี้ มีทั้งความขัดแย้งของผู้ถือหุ้นบางส่วนที่อยากรู้คำตอบของที่เมื่อไหร่บริษัทจะสามารถเข้าซื้อขายได้สักที จากผู้ถือหุ้นบางคนที่หุ้นจำนวนหลักแสน และผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนบริษัท กล่าวให้กำลังใจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการต่อได้

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  IFEC  กล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้ดีเกินคาดการณ์ มีจำนวนหุ้นเกือบ 800 ล้านหุ้น มากกว่าครั้งก่อน  แสดงว่าผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนและห่วงใยบริษัท  โดยเฉพาะวาระสำคัญเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีคะแนนสนับสนุน 654.84 ล้านหุ้น หรือ 85.11 %

“ทีมบริหารมีภารกิจหลายเรื่อง นอกจากการบริหาร การฟ้องร้อง การมีทีมงานที่ดี ทำให้เรามีผลประกอบการที่น่าพอใจ หรือมีรายรับมากกว่ารายจ่าย สามารถจ่ายค่าสอบบัญชีได้ ”

นายทวิช กล่าวกรณี ถ้าบริษัท ไม่ได้ฟื้นฟูกิจการ จะถูกฟ้องล้มละลาย โดยศาลนัดไต่สวนวันที่ 16 ก.ย. 63 นี้ เพื่อเจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่ คาดว่าหากเจรจาแล้วสามารถฟื้นฟูกิจการได้ จะจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อร่วมบริหารแผนการดำเนินงาน ส่วนเรื่องปัญหาการฟ้องร้องของ IFEC และบริษัทย่อย  ที่เกิดจากกรรมการชุดที่แล้ว จะสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องใช้เวลา

ส่วนการจะเริ่มกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น บริษัทฯ ต้องแก้ไขส่วนทุนให้กลายเป็นบวกให้ได้ก่อน และต้องมีกำไรจากผลประกอบการ 3 ไตรมาสติดต่อกัน รวมถึงต้องไม่เป็นงบการเงินที่มีเงื่อนไข จึงจะสามารถเพิกถอนเครื่องหมายพักการซื้อขาย

นายทวิช กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมวันนี้ รวมถึงท่านที่สนับสนุนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผมและคณะกรรมการทุกท่าน จะพยายามให้ดีที่สุด ในการที่จะนำบริษัท เข้ามาฟื้นฟู และสามารถกลับมาเข้ามาซื้อขายได้อีกครั้ง”